Kurs i ADR (landtransport av farlig gods)

Alle aktører som laster, losser, sender, mottar, transporterer eller kommer i befatning med farlig gods, skal ha dokumentert opplæring i henhold til «Forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane». Denne dokumenterte opplæringen gjennomføres som dagskurs.

ADR-grunnkurs og evt. Spesialkurs tank og klasse 1 gir grunnlag for å ta ADR-eksamen hos Statens Vegvesen.

Plasser: 3+
Klasse: ADR (ADR)
Sted: Norvald Strands veg 109, Siva, Kongsvinger

Priser

Grunnkurs5 000 kr

ADR Grunnkurs og tank8 250 kr

ADR Grunnkurs og kl.18 250 kr

ADR Grunnkurs, tank og kl.19 000 kr

ADR kap 1.3
(dokumentert opplæring)
2 500 kr

ADR tank2 750 kr

NB! Husk å gi beskjed ved påmelding hvilket av kursene du skal ha.